RESULTS OF THE 2023 DIVISION SEARCH FOR THE BEST SCHOOL IMPLEMENTERS FOR ENHANCED GULAYAN SA PAARALAN PROGRAM (EGPP) THROUGH PROJECT GAME “GULAYAN PARA SA AKTIBONG MAG-AARAL NG REHIYON TATLO”

Division Memo No. 268, s. 2023